• Prevozništvo

  Za Vas opravimo mednarodne prevoze po celotni Evropi. Prevažamo tovore, ki lahko dosežejo maksimalno tonažo(25 ton) in maksimalen volumen. V prevozništvu KAT d.o.o. Vam zagotavljamo kvaliteten prevoz, fleksibilnost in točno dostavo Vašega blaga.
 • Špedicija

  Nudimo Vam špediterske usluge! Ugotavljanje najugodnejših in ekonomičnih prevoznih poti ter klavzul. Varne pogoje za odpremo, dostavo in prevoz blaga. Dajanje strokovnih nasvetov in sodelovanje pri pogajanjih za sklenitev pogodb o mednarodni prodaji.
 • 1
 • 2

Špediterski posli so zlasti:

 

 • Dajanje strokovnih nasvetov in sodelovanje pri pogajanjih za sklenitev pogodb o mednarodni prodaji z vidika prevoza, zavarovanja, carinskih manipulacij itd.. 
 • Ugotavljanje najugodnejših prevoznih poti in klavzul, ki naj se uporabljajo v mednarodni prodaji in mednarodnem prevozu stvari zaradi varovanja naročiteljevih interesov.
 • Kontrola obračunske pravilnosti prevoznih listin in obračunov prevoznih in drugih stroškov.
 • Ukrepanje za povrnitev škode v primerih izgube, poškodbe ali zamude pri izročitvi stvari

 

 • Izdajanje ali preskrbovanje prevoznih in drugih listin
 • Sklepanje pogodb o zavarovanju stvari
 • Preskrbovanje tranzitnih dovoljenj
 • Organizacija zbirnega prometa
 • Drugi posli, ki se običajni v mednarodni špediciji